KÆRE PATIENTER

Siden den 18. marts har vi i lighed med resten af landets tandlæger været underlagt ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dette har betydet at tandlægerne kun har måtte udføre kritiske behandlinger for at mindske risikoen for smitte med Covid-19 i befolkningen. Det har været en meget speciel situation for os på klinikken og for vores patienter.

Fra mandag d. 20. april har Sundhedsstyrelsen dog bestemt at tandlæger, såvel som hospitaler, speciallæger og praktiserende læger må genoptage arbejdet således at sygdomme, der ikke skyldes Covid-19, ikke forværres eller overses. Det er vi naturligvis meget glade for, da det betyder, at sygdomme i tænder, tandkød og mundhule som vi opdager ved almindelige eftersyn, ikke forværres yderligere med alvorlig udvikling til følge. Det betyder ligeledes, at alle akut opståede tilfælde siden d. 18. marts, nu endelig kan færdiggøres.

DU KAN FØLE DIG TRYG VED AT KOMME TIL TANDLÆGE HOS OS

Vi har mange års erfaring med at håndtere hygiejnen i vores behandlingsrum på en måde, der gør at smitte mellem patienter og personale, og patienter imellem, elimineres. I november 2017 blev vores klinik udtaget til en gennemgang fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at alle retningslinjer blev overholdt. Det blev i den forbindelse bekræftet, at vores klinik til fulde lever op til den høje standard som Styrelsen kræver af vores felt. Derfor har det kun været nødvendigt at indføre ganske få yderligere tiltag, for at efterleve Sundhedsstyrelsens øgede krav i forbindelse med Covid-19-tiden. Når du møder os på klinikken, vil vi således, udover vores normale værnemidler, også være udstyret med hætte, visir og dragt.

VI SØRGER FOR GOD AFSTAND

For at sikre, at der ikke kan opstå for tæt kontakt mellem mennesker udenfor vores behandlingsrum, har vi flyttet vores venteværelse op på 2. sal. Vi afsætter ligeledes 15 minutter ekstra til hver patient, for at undgå enhver form for trængsel. Derudover er det kun tilladt at komme på klinikken, hvis man ikke udviser symptomer på Covid-19 (hoste, feber, ondt i halsen).

Har du en aftale hos os, og tilhører du en risikogruppe, beder vi dig kontakte klinikken telefonisk så vi på forhånd kan sikre os, at dine behov bliver tilgodeset.

Vi henstiller til at vores patienter kommer alene til deres aftaler, og kun har ledsager med, hvis dette er strengt nødvendigt. Alle skal benytte sig af vores håndsprit ved ankomsten til klinikken og igen når man forlader klinikken.

 

Vi glæder os til igen at se jer alle på klinikken igen.