Faglighed og uddannelse hos Colosseum Tandlægerne

Colosseums klinikker er alle forskellige og har deres egen arv, som de bærer med sig ind i Colosseum som en del af noget større. I takt med vores vækst har vi fået en mere kompleks, men også en stærkere virksomhed.

Det stiller større krav til den måde, vi driver og leder organisationen, da vi skal skabe de bedste arbejdsbetingelser, for at klinikkerne kan levere kvalitetstandpleje. Samtidig skal vi udnytte vores stordriftsfordele, øge indtjeningen og fortsætte vores investeringer i mennesker og teknologi.

En god indtjening og kvalitetstandpleje er bestemt ikke modsætninger, men der kan være et spændingsfelt imellem faglige og forretningsmæssige hensyn. Derfor har vi designet en organisationsmodel, der understøtter en ambition om at lade kvalitet og faglighed være det
bærende element i vores beslutningsprocesser

Driften hos Colosseum Tandlægerne

Hos Colosseum arbejder vi med en organisationsmodel, der understøtter en ambition om
høj faglighed forankret i hver klinik. Hver klinik har en partnertandlæge med ansvar for fagligheden, som udvikles i samarbejde med vores cheftandlæge.

Partnertandlægen sætter retningen for den faglige ambition og udvikling på klinikken. Det administrative arbejde er taget væk fra tandlægerne og drives af kliniklederen, så de kan koncentrere sig om deres fag.

Kliniklederen er ansvarlig for klinikkens drift og resultater og har derfor et tæt samarbejde
med partnertandlægen for at sikre, at forretning og faglighed går hånd i hånd.

Vores Area Managers støtter og udvikler vores klinikledere, så de kan drive klinikkerne så selvstændigt som muligt. De har det overordnede driftsansvar for klinikkernes resultater.

For at kunne investere i uddannelse og den nyeste teknologi, søger vi hele tiden at optimere vores drift, så vi kan tilbyde patienterne den bedste løsning.

En sund forretning med faglig forankring

Hos Colosseum ønsker vi at udvikle vores medarbejdere. Derfor har vi udviklings- og uddannelsestilbud til alle vores faggrupper, der tilbydes igennem vores danske og internationale organisation. Vi er godt rustet til at løfte vores ambition om fortsat vækst, både organisk og ved opkøb, så vi kan byde flere behandlere velkommen til vores stærke faglige fællesskab og tilbyde kvalitetsbehandling til endnu flere danskere.

Colosseums faglige ambitioner understøttes af vores organisationsmodel, som sikrer den faglige forankring på alle vores klinikker. Det faglige input støttes af en lang række uddannelsesaktiviteter i Colosseum regi:

  • Colosseum Academy er Colosseums uddannelsescenter i Norge, som tilbyder løbende uddannelsesprogrammer til medarbejdere i Colosseum
  • Colosseum Medical Board er Colosseums medicinske råd, som sikrer at Colosseum følger lovmæssige retningslinjer og optimale behandlingstilbbud
  • Colosseum Medical Advisory Board er Colosseum Tandlægernes interne bestyrelse, som består af udvalgte tandlæger, som er ansvarlig for virksomhedens faglige profil
  • Young Professionals er Colosseums uddannelsesprogram, som tilbydes til alle tandlæger i Colosseum med op til 8 års anciennitet

Colosseum Medical Advisory board

For at sikre Colosseums ambition om, at fagligheden skal være omdrejningspunktet i det, vi gør, har vi etableret et Advisory Board, der består af tandlæger. Det er et stort aktiv for Colosseum at kunne involvere dygtige faglige profiler i at rådgive om, hvordan vi kan blive ved med at forbedre den kvalitet, vi leverer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, samarbejde, rekruttering, teknologi, materialer eller leverandører.

Colosseum Adacemy

Colosseum Academy er sandsynligvis Skandinaviens mest avancerede uddannelsescenter specielt rettet mod tandpleje og er et initiativ, der er tilgængeligt for alle medarbejdere i Colosseum Dental Group.

Colosseum Academy er en topmoderne uddannelsesfacilitet beliggende i Oslo. Formålet med Colosseum Academy er at tilbyde løbende uddannelse til medarbejderne og dermed sikre moderne kvalitetstandpleje til alle patienter. Colosseum Academy tilbyder uddannelsesprogrammer fokuseret på odontologisk teori og praksis.

Scientific Advisory Board
Colosseum Academys indhold og tilbud udarbejdes af en rådgivende videnskabelig bestyrelse. Den består af førende specialtandlæger fra hele Europa. Denne bestyrelse er en vigtig del af den medicinske organisation i Colosseum Dental Group.

En af dens primære opgaver er at etablere bedste praksis for tandpleje inden for gruppen. Bestyrelsen træffer beslutninger om indhold,
prioriteringer og udrulningsskema for Colosseum Academys Master Curriculum Program. Bestyrelsen sikrer hermed, at Colosseums uddannelsesprogram svarer til de indsatsområder, som vejer tungest på patientefterspørgslen, så vi kan imødekomme dem, samtidig med at vi generelt er på forkant med at tilbyde de bedste behandlingsløsninger.

Medical Board

Colosseum Dental Group har en medicinsk råd, der sikrer, at kliniske retningslinjer overholdes og udvikles. Rådet støtter klinikkerne i at træffe gode beslutninger for patienterne samtidig med, at det sikrer, at alle regler og love følges.

Hvad der er vigtigst at fokusere på inden for odontologiske spørgsmål

Rådgivning om, hvordan man behandler patienter og støtter klinikkerne

Overholdelse af nationale regler og retningslinjer

Ekstra sikkerhedsforanstaltninger om nødvendigt for at beskytte patienter og medarbejdere

Regelmæssig kontrol for at sikre, at alt fungerer, som det skal, og at vi udvikler os

Rådgivning om nye behandlingsmetoder og medicinske produkter

Det er altid tandlægens ansvar at identificere problemer og give patienten den rette behandling. Tandlægen skal altid have en god behandlingsplan og tale med patienten om de forskellige alternativer. Alt skal ske inden for rammerne af regler og
retningslinjer.

Young Professionals

For vores yngre tandlæger med op til 8 års anciennitet tilbyder vi et uddannelsesprogram, hvor man kan tage nogle store faglige spring.
På Young Professionals bliver man en del af et større fagligt fællesskab og får adgang til at sparre med erfarne tandlæger og jævnaldrende kollegaer

Ønsker du at starte din karriere hos Colosseum Tandlægerne?

Se hvilke profiler vi lige nu søger efter på vores klinikker

Se ledige stillinger