Med hjertet på rette sted

Vi arbejder for et godt formål

Hos Colosseum Tandlægerne er vi stolte over at være en del af en velgørende arv, der har visionen om ‘at have en dyb og positiv indvirkning på menneskers liv i alt, hvad vi gør.’

Vi er ejet af en virksomhed med hjertet på rette sted, hvor al økonomisk udbytte går til den velgørende fond Jacobs Foundation, der er en af verdens førende af sin slags. Fonden har et stærkt ønske om, at alle børn verden over skal have lige adgang til uddannelse og samme muligheder for personlig udvikling uanset baggrund, bopæl eller familiens indkomstniveau.

Fondens arbejde beror på forskning, der viser, at børn har en enorm evne til at lære – i særdeleshed under de rigtige forhold og omgivelser. Derfor har Jacobs Foundation i deres 2030-strategi afgivet løfte om at investere 3,5 mia. kr. over de næste ti år til at fremme læring og uddannelse for børn og unge.

Jacobs Foundation

Jacobs Foundation blev grundlagt i 1989 af filantropen Klaus J. Jacobs og hans familie, og målet var at tilbyde hjælp til fremtidige generationers børn ved at tilbyde dem mulighed for positiv udvikling og derigennem støtte dem i at blive en socialt ansvarlig del af samfundet. Klaus J. Jacobs overgav i 2001 hele sin andel af investeringsvirksomheden Jacobs Holding, der ejer Colosseum Dental Group, som Colosseum Tandlægerne er en del af, til fonden i form af en donation.

Klaus J. Jacobs modtog adskillige hædersbevisninger som anerkendelse for hans enestående indsats for at fremme uddannelse og udvikling for børn og unge. Han modtog blandt andet den højeste ære, hans hjemby Bremen giver – byens guldmedalje, som anerkendelse af hans engagement i ungdomsudvikling og hans eksemplariske filantropiske bidrag til videnskabelige fremskridt.

“Jeg har altid følt mig drevet af at sikre, at børn har en god fremtid foran sig”

Klaus J. Jacobs.

Jacobs Foundations fire kernekompetencer:

De finansierer forskning i børns læring og udvikling.

De samarbejder med regeringer, industri, skoler og organisationer for at forbedre uddannelsesstrategier og retningslinjer.

De støtter forbedringsarbejde ved at lette adgangen til viden, data og værktøjer for at fremme læring, igangsætte forandring og inspirere og styrke hele læringssystemet.

De skaber positiv indvirkning gennem økonomiske indsatser for at gennemføre investeringer, der ellers ikke ville have været mulige.

Jacobs Foundation forbedrer uddannelsen i Ghana

I samarbejde med Ghanas undervisningsministerium har Jacobs Foundation udviklet en ambitiøs strategi for at starte 100 uddannelsesprojekter rundt om i landet med det formål at evaluere og forbedre uddannelsessystemet for børnene. Ved at gennemføre initiativer, der kan føre til varige ændringer, håber Jacobs Foundation at kunne bidrage til en bedre fremtid for de ghanesiske børn.

Ud over dette projekt arbejder de også på at udvikle og anvende forskning til at hjælpe børnene med at lære bedre. Det inkluderer udviklingen af et evalueringsværktøj til at vurdere, hvordan børnene udvikler sig i deres første år i skolen, herunder både deres viden og deres sociale og følelsesmæssige færdigheder. Alle disse projekter sigter mod at hjælpe børnene i Ghana med at få en bedre uddannelse og øge deres chancer for en bedre fremtid.

Jacobs Foundation ejer Colosseum Tandlægerne og de udvikler uddannelsesrammer for børn globalt
tandlæge og patient laver et hjerte med hænderne

Colosseum Tandlægers 'Good Neighbour'-program: Lokal støtte til bedre mundsundhed

At arbejde med hjertet på rette sted ligger altså i Colosseum Tandlægernes DNA, så vi gør også en indsats for at hjælpe, hvor der er brug for det her i Danmark.
Vores klinikker arbejder derfor hvert år med lokale aktiviteter i vores ’Good Neighbour’-program, hvor de ansatte på klinikkerne hjælper med velgørende initiativer i lokalområdet.

Derfor er der mange ansatte hos Colosseum, som på eget initiativ støtter og igangsætter lokale initiativer, som bidrager til bedre mundsundhed og bedre livskvalitet.
På flere klinikker har de ansatte indsamlet og doneret tøj til kvinde- og mandehjem. På andre klinikker har tandplejere og tandlæger tilbud gratis tandpleje for brugere af Mødrehjælpen eller støtter børnene  på Julemærkehjemmene i at vedligeholde en sund mund

Good Neigbour foldere

En blandt af mange Good Neighbour aktiviteter, som vores klinikker arbejder med, er udvikling af foldere til vores ikke-dansk talende patienter.

Folderne er udviklet af tandplejer Irma Kazic fra Colosseum Tandlægerne Sønderborg, efter at hun erfarede at forebyggende tandpleje er uvant for nogle af de patienter, der kommer fra lande uden for Danmark. For det andet kan sprogbarrieren gøre det svært at formidle det profylaktiske arbejde overfor patienter, der ikke taler dansk.

Resultatet af det store arbejde er at Irma nu har udarbejdet foldere på fire forskellige sprog, der skal oplyse om god mundhygiejne:

  • Dansk
  • Bosnisk
  • Ukrainsk
  • Arabisk
  • Pashto

Folderne tilbydes også til klinikker udenfor Colosseum Tandlægerne.
Hvis du ønsker at bestille folderne, er du mere end velkommen til at kontakte Colosseum Tandlægerne, så vi kan udlevere folderne til jer.
Det er gratis for jer at modtage folderne og vi sender dem til jer som en pdf-fil, som I kan printe eller trykke, som I ønsker.

Bestil Good Neighbour foldere

Vil I gerne bestille Good Neigbour foldere til jeres klinikker? 
Send os en mail og så vil vi meget gerne sende vores foldere til jer.

Tandsundhed Uden Grænser

Colosseum Tandlægerne samarbejder med Tandsundhed Uden Grænser (TUG), som arbejder for at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande. Med den viden vi har om, hvor stor en indflydelse tandsundheden har på vores trivsel og generelle sundhed, er vi glade for at kunne støtte TUG’s arbejde økonomisk. Vores tandlæger har ligeledes mulighed for at tage afsted på Dentalmissioner med TUG, hvor de arbejder for at forbedre børns muligheder i fattige lande. Det gør de blandt andet ved at behandle tandsygdomme og ved at opbygge og udbygge skoletandpleje rundt om i verden.

Global Indsats: Colosseum Tandlægernes engagement i dentalmissioner

Som værdsat patient hos Colosseum Tandlægerne spiller du en afgørende rolle i vores støtte til Tandsundhed Uden Grænser, en velgørenhedsorganisation dedikeret til at forbedre tandsundheden og livskvaliteten for børn i verdens mest udsatte områder. En central del af organisationens initiativer er gennemførelsen af dentalmissioner.

På missionerne samles et dedikeret team bestående af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og begiver sig ud til områder, hvor fattigdommen er udbredt, og opmærksomheden omkring tandpleje er minimal. Teamet arbejder intensivt på at behandle både børn og voksne, samtidig med at de yder vigtig undervisning og oplysning til forældre og skolelærere om vigtigheden af god tandsundhed. Denne helhedsorienterede tilgang sigter mod at skabe varige forbedringer i tandplejen i disse samfund.

Vores tandlæger og tandplejere er med til at forbedre tandsundheden på dentalmissionerne

Erfaringer fra tidligere dentalmissioner bekræfter, at når børn, der lider af tandsmerter, modtager den nødvendige behandling, reduceres skolefraværet markant. Dette har en positiv indvirkning på deres uddannelse og åbner dørene for en lysere fremtid.

Mange af vores dedikerede tandlæger har allerede deltaget aktivt i disse missioner, og deres bidrag har været med til at forbedre livsvilkårene for de mest sårbare samfundsgrupper gennem øget fokus på tandpleje. Din støtte gør en afgørende forskel i dette meningsfulde arbejde og bidrager til at skabe sundere smil og håb for fremtiden.

”Uddannelse og undervisning er det allervigtigste. Hvis vores børn lærer om tandsundhed fra de er helt små og lærer i skolen, hvordan de skal børste tænder, så vil de også få meget større udbytte af undervisningen, når de ikke længere har ondt i tænderne.

Griselda Marilú Cájbon. Skoleinspektør på den ene af de to projektskoler i Rabinal, Guatemala

Colosseums hjælp til ukrainske flygtninge

Da det i marts 2022 stod klart, at der var mange ukrainske flygtninge, der havde behov for hjælp, vedtog Colosseum at tilbyde gratis tandbehandling til flygtninge. Vi endte med at behandle 447 flygtninge, der var meget taknemmelige for hjælpen. Vores medarbejdere havde også stor fornøjelse af at hjælpe, og det blev til rigtig mange positive møder med ukrainere på tværs af vores klinikker.

Colosseum er medlem af Dansk Tandsundhed

Dansk Tandsundhed er en brancheorganisation, der arbejder for en styrket tandpleje i Danmark gennem følgende mærkesager:

Voksentandplejen skal styrkes

Tandlægebranchens adgang til kvalificeret arbejdskraft skal forbedres

Bedre uddannelsesmuligheder for kommende tandlæger og tandplejere

Bedre adgang til videreuddannelse og øget specialisering for tandlæger og tandplejere

Reglerne for journalføring skal evalueres og justeres

En af de vigtigste opgaver for foreningen er at fungere som en deltagende og oplysende stemme i samfundsdebatten. Det gælder for eksempel emner som sammenhængen mellem tandsundhed og resten af kroppen, ulighed i tandsundhed i Danmark og manglende arbejdskraft i branchen. Vores administrerende direktør Jens Mondrup er bestyrelsesformand i Dansk Tandsundhed og engagerer sig meget i den offentlige debat.

Vi samarbejder med