Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Colosseumklinikken Danmark er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger kan du gøre det på: [email protected] eller 26 35 88 53.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du behandles på klinikken indhenter vi en række informationer om dig.

I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger: CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mail, øvrige journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om din tidligere tandlæge.

Om nødvendigt for behandlingen slår vi dig op i FMK, hvor vi kan se oplysninger om eventuel recept medicin du er visiteret til at få. Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om patienter skal findes i sundhedsloven.

Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i klinikkens interesse, med det formål at kommunikere og afregne.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag slettes.

Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning og bilag til senere brug sørger vi for at indhente dit samtykke hertil.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag i op til 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhenter vi særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne indsamlet i forbindelse med behandling på klinikken bruges til at udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patient journal.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørge vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder underleverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Klinikken videregiver i nogle tilfælde oplysninger om patienter til kommunen for statistiske formål, andet sundhedspersonale, banker, forsikringsselskaber og tolke bureauer.

I visse tilfælde vil vores underleverandører sende dine personoplysninger til Kina med det formål at procedure teknik. Det sikres at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger. Øvrige modtagere af personoplysninger befinder sig i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af cookies på hjemmesiden

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre det indhold der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Tredjepartscookies

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google
 • Facebook

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, beder vi dig om samtykke hertil.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af Colosseum Danmark ApS, CVR-nr. 10097266, Herlev Bygade 14, 2730 Herlev.

Denne privatlivs – og cookiepolitik gør sig gældende for følgende selskaber under Colosseum Danmark ApS:

 • Tandlægeselskabet Colosseumklinikken København ApS, CVR: 26833175
 • Tandlægeselskabet Colosseum Nørreport ApS, CVR: 39294672
 • Tandlægeselskabet Colosseumklinikken Østerport ApS, CVR: 39987341
 • Tandlægeselskabet Colosseumklinikken Herlev ApS, CVR: 30569326
 • Tandlægeselskabet Colosseumklinikken Ballerup ApS, CVR: 39563762
 • Tandlægeselskabet Colosseum Køge ApS, CVR: 40508139
 • Tandlægeselskabet Colosseum Næstved ApS, CVR: 40445439
 • Tandlægeselskabet Colosseum Holbæk ApS, CVR: 40750185
 • Tandlægeselskabet Colosseum Roskilde ApS, CVR: 40940545
 • Tandlægeselskabet Colosseumklinikken Odense ApS, CVR: 39568578
 • Tandlægeselskabet Colosseum Slotsgade 18 Odense ApS, CVR: 41211423
 • Tandlægeselskabet Colosseum Vejle ApS, CVR: 40990909
 • Tandlægeselskabet Colosseum Sønderborg ApS, CVR: 41343354
 • Tandlægeselskabet Colosseum Viborg ApS, CVR: 41693355
 • Tandlægeselskabet Colosseum Esbjerg, Ribe og Varde ApS, CVR: 42277193
 • Tandlægeselskabet Colosseum Aalborg ApS, CVR: 42513342
 • Tandlægeselskabet Colosseum Slagelse ApS, CVR: 42513342
 • Colosseum Kronprinsessegade ApS, CVR: 32338763
 • Colosseum Palæklinikken ApS, CVR: 38043935
 • Colosseum Taastrup ApS, CVR: 32338747
 • Colosseum Virum ApS, CVR: 39711915
 • Colosseum Amagerbrogade ApS, CVR: 38231693
 • Colosseum Skibby Tandlægehus ApS, CVR: 39573970
 • Colosseum Dragør ApS, CVR: 37820415
 • Colosseum Brøndby ApS, CVR: 37362085
 • Colosseum Tandlægerne Hellerup ApS, CVR: 37362085
 • Colosseum Tandlægerne Hørsholm ApS, CVR: 37362085