Kvalitetssikring

Med det mål, at patienterne skal opleve en endnu højere kvalitet og service i behandlingen, påbegyndte klinikken en ISO 9001 certificering i 2010.

Det omfattende arbejde blev sat i gang, ud fra et ønske om at være på forkant med udviklingen og samtidigt at kunne dokumentere, at klinikken lever op til de højeste internationale kvalitetskrav.

Fordelen ved en internationalt anerkendt ISO 9001 certificering er, at der sker en løbende sikring og dokumentation af kvaliteten i behandlingen, hygiejnen og servicen på den enkelte klinik. Der udarbejdes således faste procedurer for alle arbejdsprocesser, hvilket betyder, at patienterne kommer til at opleve den samme høje og forudsigelige kvalitet, uanset hvilken behandler patienten har på klinikken.

Projektet er en integreret del af klinikkens efteruddannelsesaktiviteter og inddrager samtlige medarbejdere i arbejdet.

Afbud

Er du blevet forhindret i at møde til den aftalte tid, er det yderst vigtigt, at du melder afbud hurtigst muligt – og senest dagen før inden kl. 12.00 på telefon 33 12 24 21

Udeblivelse

Hvis Du som patient ikke rettidigt får meldt afbud til aftalt tid  opkræver klinikken  et udeblivelseshonorar  på p.t. 234,00
Tomme stole er dyre stole, og i sidste ende er der kun de fremmødte patienter til at dække for det.

Udeblivelseshonoraret stiger hvis der  er afsat mere end 30 minutter til behandlingen. Så tillægges der p.t. 221,00 for hver 15. minut ud over de første  30. minutter.

Du vil dog maksimalt skulle betale samlet for 60 minutter. Det bringer p.t. det maksimale  udeblivelseshonorar op på 676,00*

Så husk at melde afbud i tide, – og få med det sammen aftalt en ny tid som passer dig bedre.

Betalingspolitik

I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med Dankort.

Ved større længerevarende behandlinger, vil betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. (Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen).Ved overskredet betalingsfrist tillægges 2%  af fakturabeløbet pr påbegyndt måned…

Restancer sendes til inkasso. Samtlige omkostninger betales af dig.

Akut

For behandling af akut tandpine ved 1. besøg skal  der betales for behandlingen i umiddelbar forlængelse af behandlingen.

Adresseændring

Husk straks at give os besked ved ændring af privatadresse, telefonnummer hjemme, mobil, eller på arbejdet, e-mail adresse, mm. På denne måde hjælper du os, til at kunne servicere dig korrekt. Meddel også gerne, såfremt der opstår længerevarende sygdom.