Læs orientering om endodonti
 • Patient

 • Tandlæge

 • Diagnose og tand

 • Ønsket behandling

 • Aftaledetaljer

 • Slip fil her eller
  Max. file size: 6 MB, Max. files: 3.

  Der modtages patienter for henvisning af ortograd endodonti.

  Mulige årsager

  • Rodbehandling gennem kroner eller bropiller
  • Oblitererede kanaler (Kan ikke nå endeligt rodmål)
  • Krumme kanaler
  • Hyldedannelser i kanaler
  • Kanaler kan ikke lokaliseres
  • Svært tilgængelige kanaler grundet pladsforhold
  • Revisionsbehandlinger
  • Tand hvor analgesi er vanskeligt/ikke muligt
  • Kanaler med interne/eksterne resorptioner
  • Lukning af parietale perforationer og færdiggørelse af rodbehandling
   Fjernelse af frakturerede rodfile
  • Tænder hvor kofferdam ikke kan komme på grundet lidt resttandsubstans

  Forløb

  Alle endodontiske behandlinger foregår under aseptiske arbejdsforhold, dvs. ved brug af kofferdam og afvaskning af denne i klorhexidinsprit.
  Der anvendes Zeiss endomikroskop til samtlige rodbehandlinger.

  Ved den mekaniske udrensning benyttes der roterende instrumenter, som er sterile og kun bruges én gang. Den mekaniske udrensning suppleres med ultralyds-skylning. Der rodfyldes med de nyeste materialer (Biokeramisk sealer og Guttapercha). Der anvendes både hydralisk kondensering og varm vertikal kondenseringsteknik.

  Det tilstræbes at færdiggøre endobehandlingen i én seance, men flere seancer kan være nødvendige. Tanden aflukkes med langtidsprovisorisk materiale (oftest glasionomercement). Skal tanden have en støbt restaurering kan dette oftest udføres med det samme, men i epikrisen sendt til henvisende tandlæge vil det fremgå, hvornår dette anbefales.

  Priser

  Inkluderer rodbehandling og ubegrænsede:

  • Enorale røntgen-optagelser
  • Lokalbedøvelser

  • Seancer

  Samt en langtidsprovisorisk fyldning.

   ProduktPriser
  1 kanal3.751 – 4.501 kr.
  2 kanaler4.524 – 5.572 kr.
  3-4 kanaler6.434 – 7.608 kr.
  Konsultation (pris for konsultation + røntgenbillede)
  Fjernelse af fraktureret fil3.150 kr.
  Lukning af parietal perforation1.342 kr.

   

  Ønsker patienten et præcist overslag, kræver dette en konsultation. Ved denne konsultation tages et røntgen-billede. Såfremt patienten tager imod behandlingen, modregnes konsultationen i den samlede pris for rodbehandlingen.

  Ved vanskelig behandlinger kan der være indikation for CBCT-scanning. I så fald informeres patienten undervejs i forløbet, og der vil forekomme en merudgift.

  Mht. tillæg for fraktureret fil. Hvis det er den henvisende tandlæge, der har fraktureret filen, så sendes regning for dette til henvisende tandlæge. Det skyldes at vores praksisskade-forsikring ikke dækker dette, såfremt filen kan fjernes. Der er ej heller rimeligt at patienten skal have en merudgift for dette. Hvis det er en ældre skade, eller henvisende tandlæge ikke har part i det, så pålægges patienten den ekstra udgift.

  Patienten indkaldes rutinemæssigt til kontrol 12 mdr. efter den endodontiske behandling. Der foretages en klinisk evaluering af tanden og der tages et røntgenbillede. Kontrollen er gratis, men der betales for røntgen-billedet.