I forbindelse med et eftersyn tages der som udgangspunkt et sæt oversigtsrøntgen-billeder (Bitewings) hvert 2. år. Der tages 1-2 stk. i hver side af munden. Hvis man er meget caries aktiv, kan det være nødvendigt med oftere bitewings. Røntgenbillederne tages for at opdage evt. huller i tændernes mellemrum. Man kan se begyndende huller på bitewings før man kan se dem i munden. Det er derfor muligt at sætte ind med forebyggende behandling før der skal bores og laves en fyldning. Bitewings kan også vurdere knogleniveauet omkring tænderne og derved give en indikation af om man har paradentose.

I andre tilfælde kan det være nødvendigt at tage et røntgen, hvor en hel tand er med. Det kaldes et periapikalt røntgen. De kan f.eks. bruges til at kontrollere for caries eller betændelse ved roden. De tages f.eks. før en tand skal have en krone på eller i forbindelse med en rodbehandling.

Vi bruger moderne digital røntgen, som giver en lavere stråledosis for patienten.

Nogle gange er det nødvendigt med en speciel røntgen-optagelse i form af: Panorama-røntgen eller CBCT (3D-røntgen).