Betændelse i en tandnerve opstår oftest på grund af caries eller på grund af et slag på tanden (traume).

Dette kan give nogle kraftige smerter, i form af smerter for koldt, varmt, tryk og spontant. Andre gange giver en nervebetændelse ingen symptomer og kan føre til en nervedød i tanden. Nu har tanden ikke noget forsvar længere og bakterier kan trænge ind i tanden og føre til en betændelse omkring tandroden.

Betændelse med bakterier omkring tandroden kan i værste fald sprede sig til andre steder i kroppen via blodbanen, og i værste tilfælde være livsfarligt. Dette sker heldigvis meget sjældent, men det betyder at vi altid anbefaler behandling af betændelsen omkring en tandrod, til trods for at der ikke er nogle symptomer.

En rodbehandling fjerner nervebetændelsen/nervedøden ved at fjerne den syge nerve i roden og eliminere evt. bakterier i rodkanalen og omkring tandroden.
Efterfølgende fyldes rodkanalen op med et plastisk materiale, så der er ikke efterlades en hulrum, hvor bakterierne kan leve.

Det er en skrøne at en rodbehandling gør ondt at få udført. Vores rodbehandlinger på klinikken er altid 100 % smertefrie!

For at sikre den optimale rodbehandling anvender vi kun de bedste materialer og metoder på klinikken. Alle rodbehandlinger på klinikken foregår under brug af et afdækningsklæde (kofferdam), for at undgå kontaminering med bakterier under behandlingen. Der anvendes sterile instrumenter og selve udrensningen i rodkanalen foregår med sterile roterende instrumenter, som udrenser tanden mere skånsomt og effektivt end traditionelle håndfile. Vi bruger en elektronisk rodmåler, som mere præcist finder rodens længde end målt på røntgen. Derved får rodfyldningen den perfekte længde.

Rodkanalen lukkes med et plastisk materiale (guttapercha) som forsegles i kanalen med en sealer. Vi anvender en biokeramisk sealer, som er meget effektiv mod bakterier, og dette giver vores rodfyldninger en unik tæthed.

Alle tandlæger på klinikken kan rodbehandle og anvender lupbriller til dette. Ved vanskelige rodbehandlinger henvises internt til Tandlæge Kenneth Jordy, som har særlig interesse for dette. Kenneth modtager også henvisninger fra andre tandlæger udefra, og holder kurser i rodbehandlinger. Alle rodbehandlinger hos Kenneth foretages under et særligt mikroskop, som kan forstørre op til 25 gange.

En rodbehandlet tand skal nogle gange forsynes med en krone, for at sikre den ikke knækker i fremtiden. Såfremt (og hvornår) tanden skal krones, oplyser den behandlende tandlæge i forbindelse med rodbehandlingen.