Mulige årsager
 • Rodbehandling gennem kroner eller bropiller

 • Oblitererede kanaler (Kan ikke nå endeligt rodmål)

 • Krumme kanaler

 • Hyldedannelser i kanaler

 • Kanaler kan ikke lokaliseres

 • Svært tilgængelige kanaler grundet pladsforhold

 • Revisionsbehandlinger

 • Kanaler med interne/eksterne resorptioner

 • Lukning af parietale perforationer og færdiggørelse af rodbehandling
 • Behandling af tænder med frakturerede rodfile, enten med fjernelse eller by-pass af denne

 • Tænder hvor kofferdam ikke kan komme på grundet lidt resttandsubstans

Forløb

Alle endodontiske behandlinger foregår under aseptiske arbejdsforhold, dvs. ved brug af kofferdam og afvaskning af denne i klorhexidinsprit.
Der anvendes Global endomikroskop til samtlige rodbehandlinger.

Ved den mekaniske udrensning benyttes der roterende instrumenter, som er sterile og kun bruges én gang. Den mekaniske udrensning suppleres med ultralyds-skylning. Der rodfyldes med sikre materialer (Ah plus og Guttapercha). Der anvendes både hydralisk kondensering og varm vertikal kondenseringsteknik.

Det tilstræbes at færdiggøre endobehandlingen i én seance, men flere seancer kan være nødvendige. Tanden aflukkes med langtidsprovisorisk materiale (oftest ever-x og plast). Skal tanden have en støbt restaurering kan dette oftest udføres med det samme, men i epikrisen sendt til henvisende tandlæge vil det fremgå, hvornår dette anbefales.

Henvisninger foretages elektronisk via EDI-portalen

Ønsker patienten et præcist overslag, kræver dette en konsultation. Ved denne konsultation tages et røntgen-billede. Såfremt patienten tager imod behandlingen, modregnes konsultationen i den samlede pris for rodbehandlingen.

Mht. tillæg for fraktureret fil. Hvis det er den henvisende tandlæge, der har fraktureret filen, så sendes regning for dette til henvisende tandlæge. Det skyldes at vores praksisskade-forsikring ikke dækker dette, såfremt filen kan fjernes. Der er ej heller rimeligt at patienten skal have en merudgift for dette. Hvis det er en ældre skade, eller henvisende tandlæge ikke har part i det, så pålægges patienten den ekstra udgift.

Patienten indkaldes rutinemæssigt til kontrol 12 mdr. efter den endodontiske behandling. Der foretages en klinisk evaluering af tanden og der tages et røntgenbillede. Kontrollen er gratis, men der betales for røntgen-billedet.

 

Priser

Inkluderer rodbehandling og ubegrænsede:

 • Enorale røntgen-optagelser
 • Lokalbedøvelser

 • Seancer

Samt en langtidsprovisorisk fyldning.

 PRODUKTPRISER
1 kanal3500-4000 kr.
2 kanaler4250-5000 kr.
3-4 kanaler5000-6000 kr.
Konsultation og røntgen263 kr. + prisen for et røntgenbillede
Fjernelse af fraktureret fil2500 kr. (tillæg)