TANDLÆGEPRISER

De fleste priser er fastlagt fra myndighedernes side. De fastlagte priser finder du længere nede på siden.

Ikke fastlagte priser

Herunder finder du et udvalg af vores priser på frie ydelser/behandlinger pr. 19. september 2022.

Priserne er vejledende, idet der kan være særlige biologiske/anatomiske forhold, der komplicerer behandlingen.

Sygeforsikring

Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til hovedparten af tandbehandlingerne. Sygeforsikringen “danmarks” tilskudspriser finder du her.

Derudover findes der andre tandforsikringer, som yder forskellige dækninger.

Vi hjælper dig altid med at udarbejde overslag og fremsende dette til dit forsikringsselskab.

 

Finansiering

Klik herunder hvis du er interesseret i mere information om vores finansieringstilbud:

PRISER PR. 19. SEPTEMBER 2022

PlastbehandlingFraTil
Priserne på nedenstående plastarbejder er ekskl. bedøvelse, røntgenbilleder, stifter og opbygninger
Plast lille kindtand, 1 flade1.030,001.100,00
Plast lille kindtand, 2 flader1.610,001.750,00
Plast lille kindtand, 3 flader1.790,001.850,00
Plast lille kindtand, 4 flader1.925,002.020,00
Plast lille kindtand, 5 flader2.260,002.375,00
Plast stor kindtand, 1 flade1.280,001.350,00
Plast stor kindtand, 2 flader1.760,001.860,00
Plast stor kindtand, 3 flader2.025,002.150,00
Plast stor kindtand, 4 flader2.375,002.500,00
Plast stor kindtand, 5 flader2.950,003.150,00
Rodbehandlinger (ekskl. efterfølgende flerfladet fyldning)
OBS! Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige udrensning og desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang samt dækfyldning på tyggefladen. Priserne er ekskl. bedøvelse og nødvendige røntgenundersøgelser.
Fortand med 1 kanal2.450,003.250,00
Kindtand med 2 kanaler3.500,004.500,00
Kindtand med 3 kanaler4.600,005.500,00
Kindtand med 4 kanaler5.700,007.000,00
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder 

1.250,00

1.800,00
Kronebehandlinger
OBS! Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr. Priserne er ekskl. bedøvelse, nødvendige røntgenundersøgelser og evt. stiftopbygning.
Zirkoniumkrone6.450,00
Metalkeramisk krone (alternativt metal)7.300,00
Keramisk fortandskrone ikke individuelt indfarvet på laboratorium 

6.425,00

Keramisk fortandskrone individuelt indfarvet på laboratorium 

9.036,00

Guldkrone8.925,00

 

BrobehandlingerFraTil
Bro i zirkonium, per led (ekskl. røntgen og bedøvelse)6.3706.450,00
Bro i metalkeramik (alternativt metal), per led (ekskl. røntgen og bedøvelse)6.475,00
Bro 3 led – ædelmetal med påbrændt porcelæn til erstatning for lille kindtand  i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder.
OBS! Denne ydelse er oplyst  i henhold til Særlovens overenskomst kapitel 3.  Klinikken finder ikke nødvendigvis nævnte behandling relevant eller optimal. Spørg din tandlæge til råds.
19.900,0022.050,00
Implantatbehandling
OBS! Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) eller knogleopbygning, men inkl. operativ indsættelse af implantat skrue (fikstur) samt påmontering af dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer). Priserne er ekskl. bedøvelse og nødvendige røntgenundersøgelser.
Implantat inkl. operation. Der tages forbehold for eventuel omkostning til  nødvendig supplerende knogleforstærkning.11.750,0012.500,00
Abutment (forbindelsesdel for implantatkrone)3.600,00
Zirkoniumkrone på implantat 6.750,00
Andre ydelser
Tandblegning, individuelt fremstillede blegeskinner til over- og underkæbe samt blege-gel til hjemmeblegning3.150,00
Bidskinne (blød)2.150,00
Bidskinne, refleksfrigørende (hård) til overkæben, inkl. tilpasning og aflevering samt første kontrol.3.950,00
Panoramarøntgen (klinikkens egne patienter) 

750,00

Panoramarøntgen (henvisningspatienter inkl. beskrivelse til egen tandlæge) 

1.288,00

Traumekonsultation2.755,00
Amotio (operativ fjernelse af tand, cyste o.a.) 

2.000,00

 

5.000,00

Bedøvelse426,00