Lovgivningen om tilskud til tandbehandling for kræftpatienter bør ændres

Mere end hver anden kræftpatient får afslag på tandlægehjælp fra Regionen

Mange kræftpatienter risikerer at få store problemer med tænderne efter stråle- og kemobehandling i hoved- eller halsområdet. Ifølge sundhedsloven §166.1, skal kræftpatienter, som har været igennem en af disse behandlinger, derfor optimalt sikres tilskud til tandlægebehandling.

I TV2 nyhederne d. 23. april  kom det dog frem at mere end hver anden kræftpatient får afslag, når de søger om tilskud til tandbehandling. Det var Lars Nygaard, som er tandlæge med speciale i cancerpatienter hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm, der blev kontaktet af TV2, som ekspert på området.

Lars har en fortid som afdelingstandlæge på Specialklinik for Kæbeprotetik på Københavns Tandlægeskole. En specialafdeling, som udelukkede behandlede hoved- og halskræft patienter. Lars har gennem de 27 år han har behandlet cancerpatienter, oplevet at der er meget store problemer med lovgivningen på området. 

Patient får afslag gentagne gange

Som eksempel på den problematiske lovgivning på området, pegede Lars på en af sine patienter, Søren Gram, som tre gange har fået afslag på at få tilskud til tandbehandling over § 166.1 i Sundhedsloven. 

Søren Gram blev patient hos Lars Nygaard umiddelbart efter strålebehandlingen for 10 år siden. Efter strålebehandlingen fik Søren flere huller i tænderne og blev i den forbindelse anbefalet at gå hos en specialtandlæge, som kunne tage højde for Sørens kræftbehandlingsforløb og vurdere hans tandbehandlingsbehov derefter.

Søren har sidenhen været patient hos Lars Nygaard – og på trods af at Lars er overbevist om at Sørens tandskader er typiske for patienter, der har modtaget strålebehandlinger, så har Søren altså flere gange fået afvist sine ansøgning om støtte til tandbehandlingerne:

Søren har hele livet passet godt på sine tænder og har aldrig haft de store problemer med sine tænder. Efter et par år begyndte der imidlertid at komme huller, og Søren begyndte at få væsentlige udgifter til sine tænder. Da der nu var opstået tandproblemer, søgte vi første gang § 166.1, men fik afslag da den subjektive vurdering var at ‘det ikke var nok’. Sådan er det så gået sin gang i 10 år og vi har nu søgt 3 gange og fået afslag 3 gange.”
– Lars Nygaard, tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm

Problemet ligger i lovgivningen

I Sundhedslovens § 166.1 er det formuleret at man skal have “betydelige dokumenterede tandproblemer” efter stråle/kemobehandling efter et hoved-hals cancer forløb. Man skal altså have påviselige skader på tænderne, lidt ligesom en forsikring, før man kan få tilskud. I Søren Grams tilfælde har der, fra Regionens side, åbenbart ikke været tilstrækkelig dokumentation til at hans ansøgning om tilskud til tandbehandling er blevet godkendt.

“Hver gang vi fik afslag, var det med begrundelsen, at der ikke var større problemer end man kunne forvente, når der var lidt fyldninger, der alligevel skulle skiftes og noget andet man burde have taget sig af mange år før strålebehandlingen. Sagen er blot den at Sørens risiko for at få caries er 20-30 gange større pga. udtalt mundtørhed. Derfor er 3 tænder nu mistet og Søren har brugt kr. 100.000 på 10 år på sin tandbehandling. En eksplosiv udgift til tandbehandling som Søren heldigvis har kunnet klare økonomisk, nogenlunde med skindet på næsen. Men jeg har set hundredvis blive tabt på gulvet, da de ikke orkede at klage – eller simpelthen ikke havde råd til at få lavet tænderne. Der bliver altså et A og et B-hold: Man får en meget alvorlig diagnose og gennemgår et traumatisk forløb, og så bliver man mistænkeliggjort til den store guldmedalje.”– Lars Nygaard, tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm

Langt fra et enestående tilfælde

Søren Gramm er ikke den eneste patient, der får afslag på ansøgningen om tilskud til tandbehandlinger efter kræftbehandling.  I TV2 nyhederne kom det frem at mere end hver anden kræftpatient får afslag, når de søger om lignende tilskud til tandlægebehandling. Det viser TV2s beregninger efter opgørelser, som regionerne har udleveret.

Konsekvensen er, at patienterne selv står tilbage med store regninger på tandbehandlinger, som skyldes tandproblemer som følge af kræftbehandling. For Lars Nygaard, som efterhånden har en del erfaring i at udforme ansøgninger om tilskud til kræftpatienter, bliver sagerne dog i de fleste tilfælde godkendt i sidste ende. Derfor undrer det ham at det ikke er tilfældet i denne sag.

“Da jeg er den i Danmark, som behandler suverænt flest hoved-hals cancer patienter i privat praksis, har jeg jo kæmpe erfaring med, hvordan ansøgninger skal udformes og formuleres. Jeg skriver ca. 10 stykker hver uge. Derfor plejer tingene at gå lidt lettere for mig med hensyn til at få bevillinger for mine patienter. Men med Søren er vi – helt ubegribeligt – ikke kommet i mål. Søren har, som stort set alle der har gennemgået stråle/kemobehandling for hoved – halskræft, alvorlige bivirkninger. Man har helbredt  Sørens sygdom. Men den behandling, der gjorde ham rask, var også den behandling, der gav ham tandsygdomme, i form af voldsom nedsat spytmængde, fejlsynkning og nedsat gabeevne samt eksplosiv forøgelse i risikoen for at få caries. Man har brugt millioner på at helbrede Søren, og man er villig til at give fysioterapi, ergoterapi, psykologhjælp, men tandsygdommen vil man helst ikke betale for.“
– Lars Nygaard, tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm

Kravet om dokumentation er alt for højt

§ 166.1 i Sundhedsloven er mere end 20 år gammel. Lars gjorde allerede for snart 16 år siden i Tandlægebladet opmærksom på det helt urimelige i loven, da “betydelige tandproblemer” er dybt subjektive og fortolkningen er i sidste ende op til sagsbehandleren. Sagsbehandleren selv ser i øvrigt slet ikke patienten, så grundlaget i loven er i sidste ende en skrivebordsbeslutning, som igen er baseret på en subjektiv vurdering – og det stiller store krav til dokumentationen af hver enkelt sag:

“For at få en bevilling over § 166.1 er der et voldsomt dokumentationskrav. Dvs. man skal indhente gamle tandlægejournaler, gamle røntgenbilleder, hyppighed i disse tandlægebesøg, epikrise for sygdom, stråle skema, nuværende tandlægejournal og nuværende røntgen. Med andre ord, loven fungerer som en forsikring, hvor du nidkært bliver vejet om du “fortjener” en bevilling. Hvis du således har været meget uregelmæssig i dine tandlægebesøg, kan det blive voldsomt svært at få en bevilling. Du bliver mistænkeliggjort og nidkært undersøgt. Hvis man overførte samme model til sundhedsvæsenet i øvrigt, kunne man nok skære 95 % af, af hvad vi behandler i hospitalsregi. For der er jo ikke mange sygdomme der ikke er selvforskyldt, rygning, fedme etc.”
– Lars Nygaard, tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm

Loven bør ændres inden for området

Ifølge Lars Nygaard selv er der ingen tvivl om at bevillingen bør være obligatorisk for patienter, der gennemgår en kræftbehandling i hoved- og halsområdet – og i øvrigt alle andre sygdomme, hvor tandproblemer er en almindelig kendt bivirkning:

“I den ideelle verden får du en diagnose og skal du igennem stråle-/kirurgisk-/ og/eller strålebehandling, hvor du med garanti får voldsomme bivirkninger, så skal du automatisk have en bevilling. Der er næppe nogen der ønsker “fuld valuta for pengene” og bare lader stå til. Vi har et sundhedsvæsen hvor der ikke er meget fokus på tandsundhed – og når/hvis der kommer et udspil til en voksentandpleje, så giv hjælpen til dem der virkelig behøver; hoved-halskræft patienter, Sjögrens syndrom, og alvorlige medfødte sygdomme, der også giver alvorlige tandproblemer.”
– Lars Nygaard, tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Brøndby og Hørsholm

I TV2 nyhederne kom det frem at Kræftens Bekæmpelse også ønsker loven ændret og at intentionen med lovgivningen er, at man skal kunne få tilskud, hvis man har fået ødelagt sine tænder som følge af kræftbehandling.

Gå til forsiden