Implantater versus broer

Hvordan man vælger den rigtige løsning for manglende tænder

Indholdsfortegnelse

Hvis du har mistet enkeltstående tænder og ønsker at erstatte dem, står du muligvis over for beslutningen om, hvorvidt du skal vælge en tandunderstøttet bro eller et implantat. Mens din tandplejer eller tandlæge vil guide dig mod den bedste løsning, udforsker denne artikel fordele og ulemper ved begge metoder for at ruste dig med viden og lette din beslutningsproces.

Det er vigtigt at bemærke, at den optimale løsning varierer fra person til person. Desuden skal både mundhygiejnen og de parodontale forhold værre optimale.  Derfor kan det ske, at din tandplejer eller tandlæge insisterer på den løsning, der bedst matcher dine individuelle forhold, herunder din livsstil og forventninger til holdbarhed. Med udgangspunkt i videnskabelig evidens og klinisk erfaring kan din tandlæge eller tandplejer hjælpe dig med at træffe den mest hensigtsmæssige beslutning. Vores tandplejepersonale har altid som mål at opretholde din tands sundhed og funktion på optimal vis gennem hele livet.

Implantater:

Implantater udgør en skånsom erstatning for blivende tænder – men med visse forbehold. Et implantat er en kunstig tandrod, fastgjort i kæbeknoglen og fremstillet af titanium, der er formet som en skrue, der integreres i kæben uden at blive afvist som en fremmed genstand. Forbindelsesleddet mellem skrue og krone udgøres af et abutment, som skrues ned i implantatets indre skruegang. Abutment kan være i keramik eller metal. Kronen er monteret oven på abutmentet, og i dag sidder de to som regel sammen, når de monteres på implantatet. Kronen kan laves i metalkeramik eller zirkonium.

Et implantat kan anvendes til erstatning af en eller flere manglende tænder. Ved flere manglende tænder ved siden af hinanden muliggør implantater skabelsen af en bro, hvor to eller flere implantater understøtter en bro. Dette gør det muligt at fastgøre 8-10 tænder på 4-6 implantater – ideelt til fuldstændig tand-erstatning.

Implantater demonstrerer generelt en imponerende holdbarhed, på linje med traditionelle kroner og broer, og de skåner samtidig de omkringliggende blivende tænder, idet de ikke kræver støtte fra disse.

Implantater kræver en grundig hygiejne og kan blive genstand for en slags parodontose, som ved implantater kaldes periimplantitis. Implantater kræver derfor ekstra opmærksomhed og omhyggelig opfølgning fra tandplejepersonalet. Det er vigtigt at anerkende, at en vellykket implantatprocedure ikke kun afhænger af selve implantatet, men også af korrekt planlægning, indsættelse og efterfølgende pleje for at minimere risikoen for komplikationer.

Forskellige anatomiske forhold kan begrænse muligheden for isættelse af et implantat, og i nogle tilfælde vil et implantat ikke være en mulighed pga.. nærhed til nerver eller kæbehule.

Sådan foregår implantatbehandling

En effektiv implantatbehandling indebærer nøje planlægning og præcision for at sikre optimal integration i knoglen. Her er et overblik over implantatbehandlingsforløbet:

 1. Røntgenbilleder eller scanning
  Først tages præcise røntgenbilleder eller måske en CBCT -scanning for at skabe et omfattende billede af tænder, tandrødder, nerver og knoglestrukturer.
 2. Valg af Implantat:
  Din tandlæge vælger ud fra billederne det korrekte implantat.
 3. Kirurgisk Indføring af Implantatet:
  Implantatet opereres ind ved, at tandlægen laver et lille snit i tandkødet og borer et hul i kæbeknoglen.
  Implantatet skrues forsigtigt ind i hullet, hvorefter tandkødet sys sammen omkring implantatet.
 4. Helingsperiode:
  Implantatet skal nu hele i 2-3 måneder, hvilket tillader en sund integration mellem kæbeknoglen og implantatet.
 5. Montering af kronen/broen:
  Efter helingsforløbet tages et scan af implantatet og området omkring det.
  En tekniker fremstiller abutment og krone/bro.
  Kronen/broen skrues ned i implantatets indre skruegang.
 6. Instruktion i vedligeholdelse:
  Efter fuldførelsen af behandlingen instruerer din tandlæge eller tandplejer dig om optimal vedligeholdelse og rengøring af implantatet.

En vellykket implantatbehandling kræver samarbejde mellem tandlæge, tandtekniker og patient, og korrekt efterbehandling er afgørende for at sikre langvarig tandsundhed og funktionalitet.

Faktorer, der påvirker implantaters holdbarhed

Flere faktorer kan potentielt påvirke holdbarheden af implantater, og det er afgørende at være opmærksom på disse for at sikre langvarig succes:

 

 1. Tobaksrygning og helingsproces:
  Tobaksrygning kan markant forringe helingsprocessen og derved påvirke, hvor effektivt implantatet vokser fast. I værste tilfælde kan det resultere i, at implantatet over tid selv løsner sig og falder ud. At undgå tobaksrygning er derfor en værdifuld beslutning for at styrke implantatets stabilitet.
 2. Utilstrækkelig fastgørelse og nødvendig udoperation:
  Hvis implantatet ikke sætter sig ordentligt fast i perioden inden kronen sættes på, kan din tandlæge beslutte at operere det ud. Denne procedure muliggør heling af såret over et par måneder.
  Det er afgørende at sikre korrekt integration for at forhindre eventuelle komplikationer.
 3. Mangel på rengøring og risiko for peri-implantitis:
  En optimal mundhygiejne som indebærer rengøring af implantatet er afgørende for at undgå betændelse, der kan forringe helingsprocessen. Ubehandlet betændelse øger risikoen for periimplantitis.
  Omhyggelig og regelmæssig rengøring er derfor essentiel for langvarig implantatsucces. Din tandplejer/tandlæge vil instruere dig i hvordan du bedst rengører omkring implantatet.
 4. Slid og nødvendigheden af regelmæssig kontrol:
  Implantatkroner eller broer kan med tiden blive udsat for slid. Regelmæssige kontroller hos din tandplejer eller tandlæge er afgørende for at overvåge implantatets tilstand og forhindre skader. Tidlig intervention kan bevare implantatets funktion og forlænge dets levetid.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse faktorer og engagere sig i regelmæssig opfølgning og vedligeholdelse, eftersom det vil bidrage til at bevare dit implantats sundhed og funktionalitet i årene fremover.

Tandbro:

Tandbroer erstatter manglede tænder. En bro cementeres på naturlige tænder.

En tandbro omfatter bropiller og mellemled. Bropillerne er de tænder, der sidder ved siden af den eller de tænder, som der er mistet, og mellemledet er erstatningen for de mistede tænder.  Tandbroer adskiller sig altså fra implantater ved at blive fastgjort ved hjælp af cement på de eksisterende nabo-tænder, i modsætning til implantater, der skrues fast i kæbeknoglen. For at kunne monteres på nabotænderne kræver det en beslibning = præparation af disse.

Tandbroer kan udføres i materialer metal-keramik eller zirkon og designet tager højde for både funktionalitet og æstetik. Som regel cementeres en bro på de to naturlige tænder på hver side af den/de manglende tænder.  Alt efter hvor mange tænder der mangler kan tandbroen udvides med flere led, og det kan være nødvendigt at udvide fastgørelsen til flere af de eksisterende tænder for at sikre stabilitet og en harmonisk integration.

Formålet med tandbroer strækker sig ud over bevarelsen af tyggefunktionen. De tjener også til at opnå et mere komplet tandsæt og fuldende det æstetiske udseende. Ved at kombinere funktion og æstetik spiller tandbroer en vigtig rolle i at genoprette tandsundheden og give patienter et naturligt udseende smil.

Varierede tandbroer til individuelle behov

Ud over den ovenfor nævnte brotype findes også:

 • Extensionsbro:
  Denne type bro cementeres kun til en af de omkringliggende tænder og anvendes primært, når der mangler en tand på den ene side af broen. Dette design giver dog en ensidig belastning af bropilllen og anvendes kun i specielle tilfælde
 • Svævebro:
  Svævebroen kaldes også en ætsbro, og den adskiller sig fra andre brotyper ved at være fastgjort til bropillerne med en slags plastfyldning, og kræver kun en minimal beslibning af bropillerne. Dette skaber en “svævende” effekt mellem de blivende tænder og bevarer æstetikken med en begrænset påvirkning af bropillerne. Denne type bro anvendes ofte kun i områder med begrænset belastning.

Hver type bro er nøje designet til at imødekomme specifikke behov og tilpasses den enkelte patients unikke situation. Ved at tilbyde differentierede løsninger tilpasses disse tandbroer for at opnå optimal funktionalitet og æstetik, hvilket sikrer en personlig tilgang til genoprettelse af tandsættet.

Effektiv vedligeholdelse af broer og implantater for langvarig tandsundhed

Korrekt vedligeholdelse af både broer og implantater er afgørende for at forlænge deres levetid og reducere risikoen for potentielle komplikationer såsom betændelse eller tab af broen eller implantatet.

I dagene efter behandling med implantat eller tandbro kan du opleve ømhed i tænderne eller tandkødet. På trods af dette er det fortsat essentielt at opretholde en optimal mundhygiejne i området for at forhindre betændelse eller karies. I denne periode kan det anbefales at bruge en blødere tandbørste for at sikre skånsom børstning og samtidig holde bakterier væk.

Det anbefales kraftigt at konsultere din tandlæge eller tandplejer regelmæssigt for professionel vejledning og korrekt vedligeholdelsespraksis. For eksempel ved en tandbro kan almindelig tandtråd ikke anvendes, da der ikke er noget mellemrum mellem tand og bro som der normalt er. Din tandplejer vil vejlede dig i alternative metoder til effektiv rengøring og pleje. Dette indebærer superfloss , der kan komme indunder broen. Sammen med din tandplejer findes den korrekte størrelse af id-børster, der kan føres ind mellem implantat og nabo tand.

Ved nøje at følge disse vedligeholdelsesprincipper kan du sikre, at dine broer og implantater forbliver sunde og fungerende i lang tid fremover, hvilket bidrager til din generelle mundsundhed og velvære.

 

Ofte stillede spørgsmål om tandbroer og implantater

Tandbroer erstatter manglende tænder ved at cementere dem på naturlige tænder. De omfatter bropiller (de nærmeste tænder) og mellemled (erstatningen for mistede tænder).

Tandbroer fastgøres ved hjælp af cement på eksisterende tænder, mens implantater skrues fast i kæbeknoglen. Begge metoder er effektive, men valget afhænger af individuelle behov og præferencer.

Tandbroer kan udføres i materialer som guld, keramik eller porcelæn. Dette sikrer både funktionalitet og æstetik i designet.

En grundlæggende tandbro cementeres fast på de to naturlige tænder på hver side af broen. Antallet af led kan udvides baseret på, hvor mange tænder der mangler.

Ja, ved længere broer kan det være nødvendigt at udvide fastgørelsen til flere eksisterende tænder for at sikre stabilitet og harmonisk integration.

Udover at bevare tyggefunktionen tjener tandbroer også til at opnå et mere komplet tandsæt og fuldende bidets æstetiske udseende.

Tandbroer er holdbare, men faktorer som rygning, utilstrækkelig fastgørelse, manglende rengøring og slid kan påvirke deres langsigtede succes. Regelmæssige kontroller og korrekt vedligeholdelse er afgørende.

Ved at kombinere funktionalitet og æstetik spiller tandbroer en vigtig rolle i at genoprette tandsundheden og give patienter et naturligt udseende smil.