DØJER DU ELLER DINE OMGIVELSER MED SNORKEN?

En god nattesøvn er meget vigtig for vores helbred. Snorken kan forstyrre ens egen søvn, og partnerens søvn.

Snorken skyldes vibration af bløddele i ganen og svælget. Under søvnen bliver svælget mere snævert, når musklerne i svælgets vægge slapper af.

En snorkeskinne kan afhjælpe snorken ved at føre underkæben frem og derved skabe en bedre passage gennem svælget.

Søvnapnø og apnø-skinne

Søvnapnø kan være en alvorlig tilstand og bør diagnosticeres og behandles i samarbejde med en øre/hals og næselæge. Nogle patienter behandles via sygehuset.

Søvnapnø er en tilstand, hvor der under søvn, opstår perioder med manglende vejrtrækning. Perioderne med pauser i verjtrækningen kan vare i 10 sekunder eller længere, og iltmætningen i blodet falder i disse pauser.

Patienter med søvnapnø lider ofte også af: forhøjet blodtryk, diabetes 2, dagstræthed og hovedpine.

Dagstræthed og hovedpine kan give koncentrationsbesvær og mindre mentalt overskud.

Behandling af søvnapnø kan sænke blodtrykket og give en langt bedre søvn, som er så vigtig for at klare hverdagen.

Oftest skyldes søvnapnøen en forsnævring af luftvejene evt. pga. overvægt. Forsnævringen øges, når man ligger ned.

Førstevalget af behandling af søvnapnø er vægttab og CPAP, som er et apparat, der via en ansigtsmaske sender luft med et konstant let overtryk, ned i luftvejene og derved øger iltmætningen i blodet.

Patienter, som har svært ved at tolerere en maske, eller ikke ønsker en maske, samt patienter, som ikke får tilstrækkelig udbytte af en maske, kan behandles med en apnø-skinne, lavet af tandlægen.

Apnø-skinnen fører underkæben frem for at skabe bedre luftpassage i svælget og kan justeres efter behov.